Betuws Oorlogsmuseum, gevestigd aan de O.L. Vrouwestraat 36, 6666 AL Heteren Nederland (Holland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Betuws Oorlogsmuseum is de Functionaris Gegevensbescherming van Betuws Oorlogsmuseum Hij/zij is te bereiken via info@betuwsoorlogsmuseum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Betuws Oorlogsmuseum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@betuwsoorlogsmuseum.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Bij de tentoongestelde voorwerpen wordt alleen met toestemming van nabestaanden een foto of naam vermeld.

Camera bewaking:
Voor uw en onze veiligheid is er om diefstal in het museum te voorkomen  camera toezicht. Deze beelden zijn alleen toegankelijk voor het Betuws Oorlogsmuseum en worden niet online gezet of dergelijke.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Betuws Oorlogsmuseum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Betuws Oorlogsmuseum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Betuws Oorlogsmuseum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Betuws Oorlogsmuseum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 2 maanden voor alle verzamelde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Betuws Oorlogsmuseum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Betuws Oorlogsmuseum heeft geen overeenkomsten met derde partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Betuws Oorlogsmuseum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Betuws Oorlogsmuseum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@betuwsoorlogsmuseum.nl. Houdt u rekening met de hierboven vermelde bewaartermijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Betuws Oorlogsmuseum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@betuwsoorlogsmuseum.nl.

 

Betuws Oorlogsmuseum museumstukken

Bijna al onze tentoongestelde museumstukken zijn belangeloos beschikbaar gesteld door Veteranen, Nabestaanden en Museumbezoekers. Uitsluitend met hun toestemming mogen de uniformen, documenten en/of foto’s in het
Betuws Oorlogsmuseum tentoon worden gesteld.